Kompetensförsörjning

Sparsam körning för lantbruksmaskiner

Sparsam körning för lantbruksmaskiner är rådgivningsmoduler i arrangemang av Greppa näringen. Det här hjälper dig att spara pengar, använda drivmedel mer effektivt och minska gårdens påverkan på klimatet genom att använda drivmedel på ett smartare sätt. Så här...

Unga vill bli lantbrukare!

LRF Ungdom har låtit göra en undersökning och rapport om ungas syn på ägarskiften. Rapporten beskriver en hel del svårigheter men också den positiva siffran 94 % av de som inte genomfört ägarskifte vill bli ägare i framtiden. "Hela 94 procent av de unga som ännu inte...

SYV-pepp

Arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna, uppdraget Agro Sörmland har från Region Sörmland, sker på många olika nivåer. Första branschträffen hölls i maj på Ökna, en central plats i Sörmland eftersom Naturbruksgymnasiet för många är...

Slutrapport från KSLA kommitté om kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning – en förutsättning för att utveckla svensk livsmedelsproduktion – så heter slutrapporten från KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning inom livsmedelssystem. Rapporten har stark koppling till Agro Sörmlands arbete med Branschforum för gröna...