Om Agro Sörmland

Agro Sörmland är en neutral samverkande utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft, kompetenskraft för företag inom de biobaserade näringarna i Södermanlands län.

Vi arbetar för att föra samman företrädare från näringslivet, myndigheter, akademi och andra berörda aktörer för att hitta gemensamma incitament för näringens utveckling. En viktig del i Agro Sörmlands strategi är att arbeta branschöverskridande och skapa samarbeten med det övriga näringslivet. Möjliggörare och stödjande aktörer är våra samarbetspartners som deltar aktivt i arbetet och bidrar till verksamhetens utveckling.

Målsättningen är ökad hållbar produktion och lönsamhet samt ökad innovationstakt och konkurrenskraft inom biobaserade näringar. Vårt fokus ligger på primärproduktionen.

Vision

Agro Sörmland är en neutral utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de gröna och biobaserade näringarna. Agro Sörmland bidrar till ökad produktion och självförsörjningsgrad inom livsmedelssektorn såväl regionalt som nationellt.

Strategi

Ta del av Agro Sörmlands strategi 2023 – 2025 som pdf.

Organisation

Agro Sörmland presidium

Magnus Börjeson, ordf. AgroÖst
Karola Reuterström, vice ordf. AgroÖst
Cilla Krantz
Johan Varenius

Verksamhetsledning

Johan Varenius, verksamhetsledare
Cilla Krantz, senior konsult
Maria Dirke, utvecklingsstrateg

Ekonomi och kommunikation

Ekonomi, JJ Samarbetspartner AB
Helena Andersson kommunikatör

Johan Varenius

Johan Varenius

Verksamhetsledare

Cilla Krantz

Cilla Krantz

Senior konsult

Maria Dirke

Maria Dirke

Utvecklingsstrateg

Utvecklingsråd

Vi har ett aktivt utvecklingsråd med företagare som representerar olika produktionsgrenar.

I rådet diskuterar vi aktuella utmaningar och möjligheter inom näringen. Här startar många gånger idéerna till Agro Sörmlands aktiviteter och dess innehåll. Utvecklingsrådet är en garant för att verksamheten bedrivs utifrån näringens behov!

Är du intresserad av att delta, kontakta Johan Varenius!

Medlemmar i utvecklingsrådet:

Henrik Weijber, Hagbyberga, Björkvik
Karola Reuterström, Stora Lövhulta, Eskilstuna
Olle Sollenberg, Hugelsta, Eskilstuna
Gustaf Rinman, Ekhov, Björnlunda
Erika Lisjö, Böcklinge, Stora Sundby
Gustaf Colliander, Ånsta Gård, Nyköping
Fredrik Jerlström, Tåå Gård, Nyköping
Arvid Lindgren, Tullgarn, Trosa
Melker Bergsland, Bränne Gård, Eskilstuna
Carl Cedergren, Ericsbergs Säteri, Katrineholm
Ann Kindstrand, Snesta Gård, Nyköping

Medfinansiärer

Agro Sörmlands medfinansiärer bidrar till att verksamheten kan bedrivas långsiktigt och avsätter därmed resurser till insatser som förbättrar förutsättningar för de gröna näringarna i Sörmland.

Medfinansieringsgruppen träffas regelbundet och får exklusiv information om verksamheten samt diskuterar näringens utmaningar, möjligheter och behov från olika perspektiv.

Vill ditt företag också stärka de gröna näringarna i Sörmland?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Medfinansieringsgrupp:

Josefin Uhnbom, Region Sörmland
Anna Persson, LF Sörmland
Alexander Flygare, Sörmlands Sparbank
Andreas Borgefors, Handelsbanken
Peter Dahlbom, SEB
Denis Oreskovic, Eskilstuna kommun
Filip Eriksson, Landshypotek
Kerstin Ehn, Sparbankstiftelsen Rekarne
Anette Stolth, Nyköpings kommun

AgroÖst logotyp
Handelsbanken logotyp
SEB logotyp
Landshypotek Bank logotyp
Region Sörmland logotyp
LRF Södermanland logotyp
Sörmlands Sparbank logotyp
Sparbanksstiftelsen Rekarne logotyp
Eskilstuna kommun logotyp