Om Agro Sörmland

Agro Sörmland är en neutral samverkande utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft, kompetenskraft för företag inom de biobaserade näringarna i Södermanlands län.

Vi arbetar för att föra samman företrädare från näringslivet, myndigheter, akademi och andra berörda aktörer för att hitta gemensamma incitament för näringens utveckling. En viktig del i Agro Sörmlands strategi är att arbeta branschöverskridande och skapa samarbeten med det övriga näringslivet. Möjliggörare och stödjande aktörer är våra samarbetspartners som deltar aktivt i arbetet och bidrar till verksamhetens utveckling.

Målsättningen är ökad hållbar produktion och lönsamhet samt ökad innovationstakt och konkurrenskraft inom biobaserade näringar. Vårt fokus ligger på primärproduktionen.

Vision

Agro Sörmland är en neutral utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de gröna och biobaserade näringarna. Agro Sörmland bidrar till ökad produktion och självförsörjningsgrad inom livsmedelssektorn såväl regionalt som nationellt.

Strategi

Ta del av Agro Sörmlands strategi 2023 – 2025 som pdf.

Organisation

Agro Sörmland presidium

Magnus Börjeson, ordf. AgroÖst
Karola Reuterström, vice ordf. AgroÖst
Cilla Krantz
Johan Varenius

Verksamhetsledning

Johan Varenius, verksamhetsledare
Cilla Krantz, senior konsult
Maria Dirke, utvecklingsstrateg

Ekonomi och kommunikation

Ekonomi, JJ Samarbetspartner AB
Helena Andersson kommunikatör

Johan Varenius

Johan Varenius

Verksamhetsledare

Cilla Krantz

Cilla Krantz

Senior konsult

Maria Dirke

Maria Dirke

Utvecklingsstrateg

Utvecklingsråd

Vi har ett aktivt utvecklingsråd med företagare som representerar olika produktionsgrenar.

I rådet diskuterar vi aktuella utmaningar och möjligheter inom näringen. Här startar många gånger idéerna till Agro Sörmlands aktiviteter och dess innehåll. Utvecklingsrådet är en garant för att verksamheten bedrivs utifrån näringens behov!

Är du intresserad av att delta, kontakta Johan Varenius!

Deltagare i utvecklingsrådet:

Dag von Bothmer, Agroelit, Malmköping
Erika Lisjö, Böcklinge, Stora Sundby
Gustaf Colliander, Ånsta Gård, Nyköping
Karola Reuterström, Stora Lövhulta, Eskilstuna
Gustaf Rinman, Ekhov, Björnlunda
Martina Schagerlund, Lindholms gård, Eskilstuna
Olle Sollenberg, Hugelsta, Eskilstuna
Henrik Weijber, Hagbyberga, Björkvik
Arvid Lindgren, Staväxt, Tullgarn, Trosa
Melker Bergsland, Bränne Gård, Eskilstuna
Fredrik Jerlström, Tåå Gård, Nyköping

Medfinansiärer

Agro Sörmlands medfinansiärer bidrar till att verksamheten kan bedrivas långsiktigt och avsätter därmed resurser till insatser som förbättrar förutsättningar för de gröna näringarna i Sörmland. Medfinansieringsgruppen träffas regelbundet och får exklusiv information om verksamheten samt diskuterar näringens utmaningar, möjligheter och behov från olika perspektiv.

Vill ditt företag också stärka de gröna näringarna i Sörmland?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Medfinansieringsgrupp:

Emma Hansson, Region Sörmland
Anna Persson, Länsförsäkringar Södermanland
Alexander Flygare, Sörmlands Sparbank
Johan Hallkvist, Handelsbanken
Peter Dahlbom, SEB
Denis Oreskovic, Eskilstuna kommun
Filip Eriksson, Landshypotek
Kerstin Ehn, Sparbankstiftelsen Rekarne
Maria Karlsson, Nyköpings kommun