Nyheter gröna näringar

Välbesökt första studiebesök för i år för LRF Ungdomen Södermanland

Den 10 april arrangerade LRF Ungdomen Södermanland sitt första studiebesök för i år hemma hos vice ordförande Kristoffer på Fyrsjö gård. Bilderna och texten nedan kommer från LRF Ungdomen Södermanlands Facebook-sida. "Där fick vi se hans [Kristoffers] nya fina...

Smarta energilösningar för landsbygdsföretag!

I torsdags, 11/4 kickade vi igång ett omfattande projekt med tema förnybar energi. I fyra län och i tre år ska vi arbeta med en bredd av insatser i syfte att bidra med kunskap, nya affärsmodeller, skapa samarbeten och innovativa lösningar avseende både förbrukning och...

EU-enkät om regelbörda för lantbrukare

Ta chansen och ge din åsikt om regelbördan för lantbruket. EU-kommissionen har publicerat en digital enkät som riktar sig till lantbrukare inom EU. Syftet med enkäten är att få öka förståelse för vad lantbrukare uppfattar är utmaningarna med stödregler och...

Tryggare och enklare tillsyn på lantbruksföretag!

Inom den nationella livsmedelsstrategin är förenklade regler och villkor ett prioriterat område men även själva mötet mellan företagare och inspektör kan behöva hjälp på traven till förenkling och förbättring. Nu är studievägledningen här som Agro Sörmland varit med...