Nyheter gröna näringar

Enkät Lönsamma lövskogar

Agro Sörmland arbetar med Regionalt skogsprogram i Sörmland. En väg till ett hållbarare och robustare skogsbruk i framtiden kan vara att öka lövandelen. Just nu genomförs en enkät inom området. Svara gärna så vi får ta del av dina tankar. Målgrupp för denna...

Hur kan det löna sig att producera hållbar mat?

Formas bjuder för fjärde året in till Agenda 2030-seminarium, denna gång med rubriken Hur kan det löna sig att producera hållbar mat?. Agro Sörmlands Johan Varenius kommer att vara med i panelen tillsammans med Maria Tunberg, Analysys Mason och Per-Anders Langendahl,...

Över 1000 elever anmälda till digitalt gårdsbesök

Som ett uppdrag i den regionala livsmedelsstrategin arrangerar LRF-regionen ett digitalt gårdsbesök för skolklasser årskurs 1 till 6 hos Elin Beckman den 25 maj. Varifrån kommer maten? Det är rubriken i inbjudan till det digitala gårdsbesöket hos Elin Beckman som...

Branschträff Gröna näringar på Öknaskolan

Grön näring som arbetsplats! Torsdag 11 maj träffades vi på Öknaskolan för Branschträff med Branschforum Gröna Näringar. Cirka 30 personer är samlade med representanter från offentlig sektor, utbildningsaktörer och övriga intressentorganisationer. Det här är första...