Nyheter gröna näringar

Norsk och svensk innovationsmiljö för framtidens lantbruk

Norsk och svensk innovationsmiljö för framtidens lantbrukTemadag hos RISE och SLU i Uppsala Tisdag 3 maj arrangerade RISE och Innovasjon Norge, NCE Heidner Biocluster och Agtech 2030 en temadag i Uppsala med fokus på innovationer för lantbruket. Den här aktiviteten är...

Ägar- och generationsskiften i det svenska jordbruket

"Var åttonde timme läggs ett jordbruk ner i Sverige" Det här citatet är hämtat från en rapport om ägar- och generationsskiften i det svenska jordbruket och mathantverksnäringen som kom den 27 april. Rapporten har getts ut av Mer mat – fler jobb, en del i att...

Vad betyder EIP-Agri innovationsstöd för rådgivarna och lantbruket?

Landsbygdsnätverket har intervjuat Agro Sörmlands verksamhetsledare Johan Varenius.Intervjun publicerades på Landsbygdsnätverkets hemsida 2022-04-19, här kan du läsa den i sin helhet: Du är verksamhetsledare för Agro Sörmland. Vad betyder EIP-Agri innovationsstöd och...