Utvecklingsprojekt

En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Ett flertal projektansökningar är under utformning eller handläggning.

Vi har ett antal projektansökningar på gång samt projektidéer som befinner sig i planeringsstadium.