Utvecklingsprojekt

En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap.

Utöver pågående projekt har vi ett flertal projektansökningar under utformning eller handläggning samt projektidéer som befinner sig i planeringsstadium.