Filmer

Här hittar du filmer och referat från aktiviteter som seminarier, informationsmöten och konferenser.

Kolkrediter i lantbruket

Seminarium, 2024-06-11

Aktivitet i projekt Mer vall

Nya affärsmöjligheter i ett förändrat klimat

Seminarium, 2024-05-25

del av Landsbygdsriksdagen 2024 i Nyköping

Ägarskiften inom lantbruket

Seminarium 2024-03-26

Referat, foton, film och PP

Smart Farming 2024

Konferens 2024-02-09

Referat, foton, film och PP

Årets eldsjäl 2023

Utmärkelse till Agro Sörmlands verksamhetsledare Johan Varenius, utdelad av Hela Sverige Ska Leva | Sörmland.

Studievägledning till seminarium

”Tryggare och enklare tillsyn på lantbruksföretag”

Filmerna nedan har som syfte att vara ett stöd till Studievägledning till seminarium ”Tryggare och enklare tillsyn på lantbruksföretag”. De spelades in hösten 2023.

Agro Sörmland har varit med och initierat och arbetat fram Studievägledningen. Den ska användas i förberedande syfte för och med miljöinspektörer inför besök på företagen för att följa upp efterlevnad av regler. Avsändare Länsstyrelsen Södermanlands län.

Om miljötillsyn på lantbruksföretag

Tullgarns Kungsgård

Om miljötillsyn på lantbruksföretag

Rösäng del 1

Om miljötillsyn på lantbruksföretag

Rösäng del 2

Lantbrukets maskinkostnader

Halvdagsseminarium 2023-12-05

Referat, foton och PP

Skogen i Sörmland

Konferens 2023-11-16

Referat, foton och PP

Om torkan kommer

Informationsmöte 2023-06-26

Referat, foton och PP

Nya hållbara affärsmodeller i skogen

Halvdagsseminarium 2023-05-25

Referat, foton och PP

Smart Farming 2023

Konferens 2023-02-09

Referat, foton och PP

Lönsamt lantbruk i osäkra tider

Halvdagsseminarium 2022-12-08

Referat, foton och PP