GRÖNSAK PÅ FRILAND

Grönsaksodling på friland – ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar är ett Leader-projekt som Agro Sörmland drivit under 3 års tid. Odlingen av grönsaker i Sörmland är liten, i synnerhet i förhållande till marknadens storlek i Mälardalen och Stockholmsområdet. Men: det går alldeles utmärkt att odla grönsaker på friland i Sörmland!

SMART FARMING 2021

Intressanta kunskapsföreläsningar i högt tempo varvades med nätverkande, gruppdiskussioner, företagspitchar och minimässa. Glädjen över att få träffas fysiskt gick inte att ta miste på, humor blandades med allvarliga budskap kring beredskap, sårbarhet och effekter av klimatförändringar. Energin och viljan att möta lantbrukets utmaningar var tydlig – en ”vi-känsla” som andades framtidstro!

HÄSTINNOVATIONER

Hästrelaterade företagare ska enkelt och snabbt kunna finna rätt insats vid rätt tillfälle för att kommersialisera produkter/tjänster, ta fram innovationer, växa och nå den internationella marknaden.

Välkommen till Agro Sörmland

Agro Sörmland är en neutral aktör som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de biobaserade näringarna. En viktig del i verksamheten är att anordna kompetenshöjande insatser inom aktuella områden och att driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Våra insatser har stark koppling till primärproduktionen.

Agro Sörmland drivs av AgroÖst (ideell förening) och samarbetar med en mängd olika aktörer inklusive andra gröna kluster, t.ex. Vreta Kluster i Östergötland och Agro Örebro.

Nyheter

Tillväxtkraft till livsmedelsförädlande företag

Tillväxtkraft till livsmedelsförädlande företag

Med fler lönsamma livsmedelsföretag i länet stärker vi både landets självförsörjningsgrad och beredskap. Agro Sörmland har beviljats finansiering till ett nytt projekt som heter Affärs- och...

Nyheter

Aktiviteter

Projekt

Webbinarier och filmer:

Fler klipp och webbinarier hittar du på vår Youtube-kanal:

Finansiärer