Nyheter innovation

Drönare i Lantbruket

Drönare i Lantbruket - ny teknik som får allt fler användningsområden inom lantbruket. Den 7 september genomfördes en temadag i Gamleby och på Västerviks flygplats kring den senaste och framtida drönartekniken inom lantbruket. Ett fullspäckat program med exempel...

Svenska ärtor – hållbart alternativ till utländska baljväxter?

Landsbygdsnätverket genom Colette van Luik rapporterar i en informativ artikel om projektet Give peas a chance – nya produkter och marknader för den svenska ärtan. RISE är projektägare. Bakgrunden till dagens situation tecknas, projektet beskrivs och vi får veta om...

Green Valleys

Ett intressant spår och projekt vi i Agro Sörmland följer nära är det EU-finansierade projektet Green Valleys, där grön bioraffinering används för att utvinna bioenergi och högvärdigt proteinfoder. Färsk vall processas i ett bioraffinaderi till ett proteinkoncentrat...

Vi var med på fältvandring Eneby gård och Tynnelsö gård

Agro Sörmland deltog på en strålande eftermiddag för både solpaneler och besökare hos Dan Jonsson Eneby gård, Överselö i Stallarholmen. SFO bjöd in till en välbesökt fältvandring för sina medlemmar där man bland annat studerade och diskuterade röd- och ängssvingel,...