Innovation, entreprenörskap och digitalisering i lantbruket var temat för den årliga AKIS-temadagen som gick av stapeln på Munktellmuseet tisdag 7 mars. Agro Sörmland var platsvärd och medarrangör av seminariet tillsammans med Landsbygdsnätverket och EIP-Agri och AKIS i Sverige.

Moderator Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket lotsade och presenterade aktörer som deltog både på plats och digitalt från offentlig sektor, akademi, näringsliv, intresseorganisationer och främjare.

Hur kan innovation inom näringen ske smartast, vad finns det för behov och hur kan digitaliseringen vara en del av det? Det var några av de stora frågor som diskuterades ur olika perspektiv.

Vi tackar alla medverkande, ni som tagit er till Muntellmuseet trots snöoväder och ni som var med oss på länk, för en givande dag med intressanta föreläsningar, framåtsyftande spaningar, konkreta exempel från verkligheten, workshop och mingeldiskussioner i pauserna.

Program och föreläsarlista hittar du här.

Powerpoints från dagen som pdf:

Här kan du se seminariet