“Var åttonde timme läggs ett jordbruk ner i Sverige”

Det här citatet är hämtat från en rapport om ägar- och generationsskiften i det svenska jordbruket och mathantverksnäringen som kom den 27 april.

Rapporten har getts ut av Mer mat – fler jobb, en del i att förverkliga visionen i den svenska livsmedelsstrategin. Rapporten är ett krafttag för att lyfta den viktiga frågan kring återväxten i våra lantbruk. Enligt rapporten är hälften av Sveriges jordbrukare snart pensionärer.

“År 2020 fanns i Sverige nästan 59 000 jordbruksföretag, de flesta små och några få stora. På 30 år har drygt 90 000 gårdar lagt ner i Sverige, men produktionen har hållits uppe tack vare effektivisering.

Gårdarna blir allt större och idag står knappt 2 000 företag för hälften av det svenska jordbrukets totala produktionsvärde.

Vad skulle hända om resterande 57 000 gårdar producerade lite mer, och framförallt inte la ner sina verksamheter, utan såg till att någon annan tog över och drev dessa vidare? Det är sannolikt här som potentialen finns.”

Ta del av hela rapporten här.


Erikstorps gård genomfördes nyligen ett generationsskifte. I den bifogade filmen berättar Andreas Nordberg på Erikstorp bland annat om generationsskiftet (ca 4.00 in i filmen).

“Det har varit en tvåårig process innan vi tog över och den tiden har vi behövt för att processa hela läget.”

Andreas berättar också om det aktiva valet han och Pernilla har gjort att dela med sig av livet som lantbrukare på sociala medier, även om det är tidskrävande.

“Vi kände tidigt att vi vill nå ut till konsumentledet och att det är kul att visa vad vi gör. Vi ser många fördelar med att vara aktiv på sociala medier, många hittar oss och blir nyfikna.”

Här hittar ni Erikstorp på Facebook och Instagram.

Erikstorps gård är en av deltagande företag i Grönsaksodling på friland.