Medfinansieras av:
Grönsaksodling på friland

Grönsaksodling på friland – ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar är ett Leader-projekt som Agro Sörmland drivit under 3 års tid. Odlingen av grönsaker i Sörmland är liten, i synnerhet i förhållande till marknadens storlek i Mälardalen och Stockholmsområdet. Men: det går alldeles utmärkt att odla grönsaker på friland i Sörmland! Orsakerna till varför vi inte har större odling är flera och de har vi borrat i lite extra under projektarbetets gång. De stora utmaningarna med lönsamhet i produktionen, såväl inom frilandsodling av grönsaker som i många andra delar av livsmedelsproduktionen just nu begränsar självklart omfattningen. I Sverige är mycket av grönsaksodlingen koncentrerad till södra Sverige med stora företag och samverkan inom ett fåtal marknadskanaler. Men det är inte enbart där odlingen finns, den finns även i Östergötland, Västra Götaland, på Gotland med mera. Och skulle kunna finnas i större omfattning även här.

Målsättning har varit att öka odlingen av grönsaker på friland, skapa tillväxt hos landsbygdsföretag och arbetstillfällen på landsbygden.

Resultat och lärdomar från projektet:

  • det går utmärkt att odla grönsaker på friland i Sörmland
  • vid storskalig odling till grossist är marknaden en större osäkerhet än själva odlingen
  • förädling på gårdsnivå kan skapa unika produkter som kan bidra till ökad lönsamhet
  • produktionen har god potential för hög lönsamhet men innebär även ökad risk
  • nära coaching av praktikant och företagare lägger grund för anställning
  • breda samarbeten mellan aktörer ger konkreta resultat för arbete och utbildning

För att ta del av mer bakom ovanstående punkter läs vidare i projektets delrapporter om: Sammanfattning av projektarbetet, resultat och lärdomar Företagsmässiga förutsättningar, Lovang Lantbruk AB Beskrivning över hur gå tillväga för att förädla grönsaker på gårdsnivå, Profox Framgångsfaktorer vid matchning av arbetssökande och landsbygdsföretagare.

Grönsaksodling på friland, slurapport

Delrapport handledning av arbetskraft

Lovang Agrosörmland Grönsaksprojekt 2021

Profox Förädling av grönsaker

Projektledare: Maria Dirke
Kontakt: maria@agmadi.se