I måndags (18 sept) var det kick-off och workshop för ”Kunskapsnav Animalieproduktion”, ett uppdrag från Jordbruksverket som har tilldelats forskningsinstitutet RISE.

Det handlar om att bygga upp en Kunskapsplattform i bred samverkan inom animalieproduktion som ska länka ihop aktuell forskning med lantbrukare och rådgivare. All den kunskap som gått i arv och idag finns på de svenska gårdarna är ovärderlig, men för att stärka produktivitet, lönsamt och konkurrenskraft så behöver lantbrukare och rådgivare tillgång till den senaste forskningen.

Kunskapsnavet kommer också att kunna driva egna projekt med flera partners, eller ingå i ett konsortium med flera partners.

Det finns en hel del utmaningar i att bygga denna plattform och att få den att fungera på ett enkelt, effektivt och smidigt sätt. Helt avgörande för att lyckas är att lantbrukarnas behov står i centrum och att de nya rön som presenteras verkligen kan omsättas i praktiken och göra nytta på den egna gården. Det företagsekonomiska perspektivet kommer alltid att finnas med. Det är först då som det finns förutsättningar för att skapa intresse och engagemang för att testa nytt.
 
Dessa utmaningar och många fler diskuterades under en workshop med drygt 50 deltagare från nationella myndigheter, bransch- och rådgivningsorganisationer med flera. Intervjuer med lantbrukare genomfördes under våren och utgjorde del av underlaget inför diskussionen.

Deltagarna var överens om att ett fokusområde är utbildning av rådgivarna, som i sin tur har god kontakt med lantbrukarna. Då handlar det inte bara om utbildning gällande den senaste forskningen, utan också om hur detta ska förmedlas.

Kommunikation framfördes som en viktig faktor för framgång. Deltagarna var också överens om nödvändigheten av att våga prioritera och kraftsamla kring temaområden och utöka dessa efter hand. Exempel på temaområden som lyftes fram var stallbygge, samla ihop befintliga regelverk, ny djurlagstiftning i EU 2024.
 
Som sagt, många utmaningar men också stora möjligheter att skynda på utvecklingen. Vi ser fram emot att vara en del i Kunskapsnavet genom att fånga upp lantbrukarnas behov och att sprida relevant forskning till ”gräsrotsnivå”.

/Cilla Krantz

Mer om Kunskapsnav Animalieproduktion här (länk till RISEs hemsida):

Kunskapsnav animalieproduktion 2023-09-18
Kunskapsnav animalieproduktion 2023-09-18
Kunskapsnav animalieproduktion 2023-09-18
Kunskapsnav animalieproduktion 2023-09-18
Kunskapsnav animalieproduktion 2023-09-18