Med fler lönsamma livsmedelsföretag i länet stärker vi både landets självförsörjningsgrad och beredskap.

Agro Sörmland har beviljats finansiering till ett nytt projekt som heter Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Regionerna i de berörda länen och kommer att pågå till hösten 2023.
 
Tillsammans med aktörer i Östergötland, Örebro och Västmanland ska Agro Sörmland stötta regionala livsmedelsförädlande företag med insatser som kan bidra med tillväxt. Två företag från varje län ingår i projektet och i Sörmland är vi särskilt glada för att Mälarchark och Warbro Kvarn har valt att delta.   
 
Vi vill ta vara på den affärsutvecklingskompetens vi har från tidigare projekt och rikta dessa insatser mot företag inom livsmedelskedjan för att skapa tillväxt. I tidigare projekt har det framkommit att hela 40% av de tillfrågade företagen saknade tillväxtambitioner. Här ser vi ett stort behov av att hitta en modell som kan stötta företagen med skräddarsydda insatser med hjälp av en bredd kompetenser och insatser för att få skapa förutsättningar och en vilja att växa och därmed bidra till en ökad livsmedelsproduktion.
 
För mer information kontakta Johan Varenius, johan@agrosormland.se