Arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna, uppdraget Agro Sörmland har från Region Sörmland, sker på många olika nivåer.

Första branschträffen hölls i maj på Ökna, en central plats i Sörmland eftersom Naturbruksgymnasiet för många är det första aktiva valet ungdomar gör för att så småningom välja lantbruk, skogsbruk, trädgård för sin yrkesbana. (Mer om Branschforum för gröna näringar hittar du här.)

En yrkesgrupp som har stor betydelse för ungdomars val av utbildning och skolval är studievägledarna, SYV-are. Det är inte helt lätt för studievägledare att ta till sig all information om olika utbildningar och vi kommer att förbättra kontakterna med SYVare bland annat genom det som kallas SYV-pepp som går av stapeln i oktober för Sörmlands del.

Vid lantbrukardagarna som hölls i Skåne, på Borgeby, var SYVare från flertalet av de skånska kommunerna på plats och deltog i de aktiviteter som naturbruksgymnasier, Arbetsförmedlingen, Hushållningssällskapet och Naturbruksskolornas förening anordnade.

Bilder på dels Maria Elinder, Naturbruksskolornas förening, informerar, dels två studenter från Sveriges lantbruksuniversitet informerar (SYVare som sitter på halmbalarna).