Det finns goda möjligheter att få jobb inom lantbruk, trädgård och skogsbruk. Bristen på personal är skriande i primärproduktionen, från jobb på gårdsnivå hela vägen till yrken som kräver akademisk examen. Hur ser denna brist ut och vad har den för effekter? 
 
Agro Sörmland har på uppdrag åt Region Södermanland gjort två kartläggningar: dels hur skapar vi fler praktikplatser vid lantbruks, trädgårds- respektive skogsbruksföretag dels ett underlag för att skapa ett branschforum för gröna näringar i Sörmland.

I ett branschforum initieras samarbeten och åtgärder för att öka intresset, skapa attraktiva arbetsplatser, initiera efterfrågade utbildningar etc. För att belysa och diskutera slutsatser och rekommendationer samlades ett 30-tal personer på Hedenlunda slott för att få en gemensam bild över kompetensbristen och med olika perspektiv bidra till att föreslå lösningar. Vid konferensen bidrog flera arbetsgivare, företagare utifrån deras perspektiv hur bristen på folk ser ut och vad som skulle kunna avhjälpa bristen. 
 
Om Region Sörmland beslutar sig för att starta ett branschforum för Gröna näringar kommer förslagen till insatser utvecklas vidare där och vid årligen återkommande branschforum följa upp resultat och initiera nya insatser.
 
Kartläggningen om Branschforum för gröna näringar i Sörmland finner du här.

Förstudien om ”Hinder och möjligheter till förbättrad kompetensförsörjning inom lantbrukssektorn” återfinns här.