Agro Sörmland har på uppdrag av Region Sörmland genomfört en kartläggning om förutsättningar att starta ett branschforum för Gröna näringar i länet.

Branschforum är ett initiativ i samverkan mellan Region Sörmland och Arbetsförmedlingen. Det är en mötesplats för branschen, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera kompetensförsörjning och utbildning.

Agro Sörmland konstaterar att det finns ett stort behov av arbetskraft och intresse hos aktörer att samverka kring kompetensförsörjningen för att förbättra tillgången på kompetent personal till gröna näringarna. Gröna näringar är en komplex bransch med många olika typer av tjänster och har därmed ett brett kompetensbehov. Behovet av att öka attraktiviteten till arbete inom näringen har genomgående återkommit under kartläggningen. I rapporten som nu lämnats till Region Sörmland föreslås en struktur och genomförande för att bilda ett Branschforum för de gröna näringarna.

Nu ska kartläggningen analyseras och hur arbetet kan tas vidare på bästa sätt.

Rapporten kan du läsa här.