Agro Sörmlands projekt ”Från Gräsrotsidé till Innovationsidé” uppmärksammas av Vinnova

I Vinnovas remissvar till Näringsdepartementet gällande utredningen ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” (Helena Jonsson) omnämns Agro Sörmlands projekt ”Från Gräsrotsidé till Innovationsidé” vars steg 1 nyligen avslutats. Projektet fångar upp idéer bland aktiva lantbrukare, kopplar ihop idébäraren med lämpliga experter och forskare för att diskutera och utveckla idén vidare.

Vinnova skriver bland annat i sitt remissvar:
”För att på ett effektivare sätt utveckla morgondagens innovationer behöver aktörer så som lantbrukare, företag, forskare och institut och offentlig sektor samverka.”

”Lärdomar finns även från projektet ”Från Gräsrotsidé till Innovationsidé” , utfört inom AgroÖst/Agro Sörmland, där en person (så kallad intermediär) utgjorde en typ av brygga mellan lantbrukaren och innovationssystemet. Projektet identifierade dessa tre nyckelfunktioner hos intermediären: rekryteringsprocessen, lotsfunktionen och metoden för strukturerad coachning”

Projektet finansieras av Agtech 2030, och steg 2 planeras starta i höst.

Har du en idé, håll utkik efter information om projektstart eller kontakta Agro Sörmland direkt!

Läs hela remissvaret här.