Behöver ditt företag finansiering till att utveckla energi- och klimatsmarta lösningar inför framtiden?

Energimyndigheten har just nu tre möjligheter till finansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin affärsidé, testa sin lösning med kund och demonstrera en lösning.

Energimyndigheten bjuder in till två informationsmöten om utlysningarna:

Det första för mer information om Vill ni utveckla ert affärskoncept och Vill ni testa och utveckla er lösning med kund:

Tid: den 24 januari 2023, klockan 13.30-14.30
Var: Teams. Länk till Teams.

Det andra informationsmötet ger mer information om Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023.

Tid: den 13 januari 2023, klockan 13.00-14.00
Var: Teams. Länk till Teams.

Är du intresserad av att veta mer om det här ska du kontakta Enheten för hållbar affärsutveckling:
E-post: hallbar.affarsutveckling@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos företag.