LRF Trädgård erbjuder skräddarsydd utbildning till trädgårdsföretag inför framtida extremväder. Det är en ny form av utbildning – ”gårdsnära kurser” som är riktad till alla Sveriges trädgårdsföretag.

Kurserna ingår i LRF Trädgårds satsning ” ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder”. På den gårdsnära kursen får du besök av en utbildare och tillsammans går ni igenom olika ämnen relaterade till framtida extremväder. Genom kursen får du konkreta verktyg för hur du, med förutsättningarna på din gård, kan rusta dig inför det vi redan ser hända.

De gårdsnära kurserna inleds med ett digitalt möte (ca 1 timme) där vi går igenom gårdens förutsättningar och grundläggande fakta om det specifika ämnet. Därefter träffas vi på din gård. På gårdsbesöket (ca 3 timmar) använder vi de praktiska förutsättningarna på din gård som lärobok. Läs mer i detalj för varje ämne Lär känna din jord, Understödjande grödor, Lagar och regler kring vattenuttag för bevattning, Dränering respektive Vattenkvalitet på www.extremvader.se.

Målgrupp:
Yrkesmässiga odlare av trädgårdsgrödor.
Deltagaren ska äga eller arrendera åkermark samt ha F-skattsedel och sälja trädgårdsprodukter.
Den som planerar starta odling ska äga eller arrendera åkermark och ha beställt plantor, fröer och annat förbrukningsmaterial för att börja odla trädgårdsgrödor 2022.

Kostnad:
500 kr

Plats:
På din gård

Ämnen och anmälan:
Nedan finns direktlänkar till de aktuella ämnena där du kan läsa mer samt anmäla dig!

Lär känna din jord
Understödjande grödor
Lagar och regler kring vattenuttag vid bevattning
Dränering
Vattenkvalitet

Vid frågor, kontakta info@extremvader.se

Inbjudan som pdf.