Agro Sörmland vill rikta ett stort och varmt tack vill våra medfinansiärer.

Ni gör det möjligt för oss att vara en neutral och lyhörd aktör som kan bidra med stöd och utveckling till de gröna näringarna.

Hela samhället står inför flera stora utmaningar. Högt prioriterade frågor är en skyndsam klimatomställning, produktion av förnybara drivmedel samt en tryggad inhemsk livsmedelsförsörjning. De gröna näringarna kommer att vara nyckelaktörer i denna omställningsresa. Företagen inom de gröna näringarna behöver goda förutsättningar för att producera alla nyttor som samhället behöver.

Det krävs samarbete mellan olika aktörer för att skapa utveckling och innovation samt nya affärsmodeller som kan stärka företagen på både regional, nationell och global nivå. Därför är Agro Sörmland särskild tacksamma att vi tillsammans med våra medfinansiärer kan bidra med insatser på regionalt plan.

Tack för det stöd ni ger oss och förtroende att bidra till utvecklingen. De gröna näringarna är framtiden!

Region Sörmland, Länsförsäkringar Södermanland, LRF Södermanland, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Landshypotek Bank, Handelsbanken, SEB, Sörmlands Sparbank, Nyköpings kommun, Eskilstuna kommun