Regionalt skogsprogram i Sörmland och Agro Sörmland bjuder in att delta i en konferens om Skogen i Södermanland – en hållbar och lönsam skogsproduktion i framtiden.

Datum & tid:

Tisdag 15 november
Kl. 9.00 – 16.00

Lokal:

Safiren Konferenscenter
Drottninggatan 19
Katrineholm

Under dagen presenteras resultat från arbetet med Regionalt skogsprogram i Sörmland samt aktuella och intressanta ämnen som kan bidra till en hållbar och lönsam skogsproduktion i länet. Vi ser fram emot ditt aktiva deltagande. Välkomna!

Något ur innehållet:

  • Skogen och klimatet.
  • Digitalisering i skogen.
  • Lövskogar och lövträdsproduktion.
  • Framtidens viltförvaltning.
  • Kompetensförsörjning.
  • Omvärldsspaning – politik och marknad.
  • Skogsförvaltare ger sin bild av det sörmländska skogsbruket.

Dagen avslutas med mingel där deltagare, företag och organisationer informerar om sin verksamhet.

Anmälan:

senast 27 oktober
Länk till anmälan

Kontakt:

asa.hofring@skogsstyrelsen.se
johan.varenius@agrosormland.se

Regionalt skogsprogram i Sörmland är ett samarbete mellan Region Sörmland, Länsstyrelsen
i Södermanland och Skogsstyrelsen. www.regionsormland.se/skogsprogrammet