Pågående projekt

Mångfald på Tåå gård, tilläggsinsats med LF Sörmland

Biologisk mångfald på Tåå gård är ett samarbete initierat av LF Sörmland och en tilläggsinsats till Agro Sörmlands projekt Mer vall. Lantbrukaren som vi engagerat i den här tilläggsinsatsen är Fredrik Jerlström på Tåå gård utanför Nyköping. Fredrik är medlem i Agro...

Fältvandring RIMS, Gärdesta gård

Den 20 maj bjöd Agro Sörmland in till en fältvandring för att informera om forskningsprojektet, Rätt insats, minskad skada. Projektet mäter skador orsakade av klövvilt i höstvete samt utvärderar effekten av olika skrämselmetoder på 12 platser i länet. Agro Sörmland är...

Fältdag 20 juni med Mer vall-tema

Välkommen till en förmiddag i fält på Hagbyberga säteri. Det här är en aktivitet i projekt Mer vall där vi utgår från den bördighetshöjande effekt en vallgröda kan ha i en spannmålsdominerad växtföljd. Det är flera olika aspekter som samverkar och detta kommer vi ägna...

Presentation Anna och Susanne från HS Konsult och medverkade i RIMS

I projekt Rätt insats – minskad skada, RIMS, undersöker vi förebyggande åtgärder rörande viltskador på växande gröda. Vi samlar in kunskap och utvärderar på ett strukturerat vi effekten av ett antal tillfälliga skadeförebyggande åtgärder för att minska skada orsakade...