Pågående projekt

Vad händer i projektet Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS?

I Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS erbjuds livsmedelsförädlande företag olika typer av stöd och insatser som kan öka deras produktivitet, lönsamhet och tillväxt. Agro Sörmland driver detta tillsammans med Agro Örebro, Agro Västmanland och Vreta Kluster. I alla fyra län...

Mer vall – nytt projekt

Agro Sörmland har beviljats medel till ett projekt som ska undersöka möjligheten att utveckla nya affärsmodeller inom kolinlagring och biologisk mångfald i jordbruket. Lantbruksföretagen skapar många nyttor sin produktion. Agro Sörmland ska i detta projekt titta på...

Enkät i syfte att identifiera behov och brister med digitalisering

Vi har flera avancerade digitala tjänster och verktyg utformade för att underlätta lantbruksarbetet, ändå är det många som vittnar om att de trots detta sitter med kollegieblocket i traktorn. Agro Örebro och Agro Sörmland har fått i uppdrag av Tillväxtverket att...

Projektaktuellt SSF – Self Sustainable Farm/Energioberoende gård

Projektet Self Sustainable Farm/Energioberoende gård, steg 1, avslutas inom kort. Även detta projekt har vi kört digitalt förutom studiebesöket till Gangvide farm på Gotland som genomfördes i somras. De fem solföljande solpanelerna på pelare är nu på plats och det var...