Torsdag 24 mars träffades vi för ett seminarium om Lantbrukets kostnader på Bruksrestaurangen i Hälleforsnäs. Vi var ca 50 personer som började dagen med kaffe, goda smörgåsar och lite mingel innan det var dags för programmet med föreläsare att starta. 
 
Dagen har ett angeläget ämne på agendan. Vi står mitt i en kris och det har vi gjort förr men på kort tid har flera större utmaningar avlöst varandra. Läget är minst sagt osäkert men det är viktigt att komma ihåg att ur kriser kommer utveckling. Det är också ett budskap som lyftes av alla föreläsare under seminariet. Ge inte upp, vänd på alla stenar!
 
Vi började dagen med att Martina Schagerlund höll ett kort anförande om hur LRF:s medlemmar upplever situationen.  
 
Därefter var det Niklas Johansson, produktionsrådgivare VÄXA, som tog till orda under rubriken: Produktionsanpassningar till ökad kostnadsbild.
 
“Odla så mycket som möjligt men med så bra kvalitet som möjligt”, det menar Niklas är vägen framåt. Han ger oss handfasta och konkreta tips om vad man kan skruva på och tryckte på vikten av att ”göra rätt”. Som t.ex. att utnyttja stallgödsel på bästa sätt, att vara noggrann med kvävet i början och avvakta tills du ser om det blir en bra skörd. Plasten är dyr men å andra sidan blir det betydligt mindre svinn med rundbal. Sådana beslutsavvägningar är viktiga att tänka genom. Utnyttja betet fullt ut är ett annat viktigt råd. 
 
Avslutningsvis menar Niklas att vi ska vara öppna och beredda att ta nya steg och förändra verksamheten baserat på var priser och kostnader tar vägen. Budskapet är att vi INTE ska spara oss ur krisen – vi behöver mat! 

Henrik Carlsson, Stenta lantbruk och driftledare Ericsbergs slotts jordbruk var näste på tur. Henrik pratade bl.a prissäkringsstrategier av spannmål och gav oss detaljerade exempel från hur de driver sin verksamhet på Ericsbergs slott. Henrik konstaterar att även om insatspriserna är höga så är det fortfarande bra affär inom växtodlingen förutsatt att avräkningspriserna håller i sig.  
 
Filip Isaksson, Rocklunda gård och grisproducent gav oss en levande beskrivning av hur det är att vara grisproducent idag. En mycket viktig sak han sa var att de slaktsvinsuppfödare som brukar köpa hans smågrisar har valt att inte sätta in nya omgångar med anledning av de höga foderpriserna. Därmed står Filip med ett överskott av smågrisar och letar nu andra vägar för avsättning. Filip har ändå valt att fortsätta seminera kommande omgångar med suggor och hoppas på att avräkningspriserna stiger inom snar framtid. Filip var också noga med att poängtera att han är positiv trots stora utmaningar: “vi är en stark bransch.”

Erika Olsson, Onsberga Gård, nästa talare på podiet, är tidigare ordförande i Södermanlands matkluster och nu ordförande i Ekologiska lantbrukarna. Erikas perspektiv skiljer sig en del från övriga då verksamheten på Onsberga är en mindre kretsloppsgård med en affärsidé som går ut på att sälja direkt till kund bl.a genom andelslamm. På så sätt säkras affärer genom att ta hjälp av kunden i ett tidigt skede. Erika berättar hur trenden ser ut i områden i USA som drabbats av större kriser. Där har t.ex efterfrågan på förbetalda köttlådor ökat och man kan se hur alla led i kedjan behöver vara med och dela risker för att vi ska ha mat att sätta på borden. 
 
Klas Olsson och Anneli Olausson från Ludvig & Co fokuserade på likviditet och de stöd som finns att få. Vi fick råd om hur vi skapar oss ett bra förhandlingsunderlag, som t. ex att göra likviditetsbudget och räkna ut lånebehov. Ta också med resultat och balans för senaste år till förhandling för att skapa förtroende och visa på stabilitet utöver den uppkomna kostnadssituationen. Huvudbudskapet från Ludvig & Co var: “Håll koll på likviditeten och se stöd som en del men fortsätt att investera.”
 
Sedan var det dags för Landshypoteks Filip Eriksson och Carl Rådström som också tryckte på att: “likviditet är livsviktigt, det är smörjmedlet i företaget och syret som behövs för att gasa”. Filip och Carl pratar om hur vi kan tänka framåt utifrån situationen vi ser och att det är viktigt att se över vad vi själva kan påverka – vad kan vi trimma i företaget? Utifrån erfarenhet är deras uppfattning att långsiktiga relationer mellan bank och kund är oerhört viktiga. På så vis får de bättre förståelse för varje kunds specifika förutsättningar och kan ge bästa möjliga stöd.
 
Johan Hallkvist, Handelsbanken instämde i orden från Landshypotek och menade att det i dessa tider är klokt att hålla sig till den bank som känner en väl. Men om vi vill jämföra banker och räntor säger Johan att det är samma dag som gäller, nu sker förändringar hela tiden. Han ger oss också rådet att stresstesta kalkyler med olika priser på drivmedel, insatsvaror och räntesatser.
 
Sist ut av bankerna var SEBs Peter Dahlbom som började med uppmaningen: Ge inte upp! Han berättar att hans mantra i alla år har varit “äter vi inte svenskt när det inte är kris så har vi ingen svensk mat när krisen är över oss”. Ord som är mer aktuella än någonsin. Peter stämde också in i mycket som föregående talare sagt om att hålla koll på produktionskostnader, detaljkostnader och att arbeta långsiktigt men att samtidigt löpande se över verksamheten och vara beredd att göra förändringar. “Var snål, det anses fult ibland men inte i det här läget.”
 
Efter alla föreläsare var det frågor på agendan. Bilden som framstår efter diskussionerna är en enighet kring att det krävs politiska beslut, branschförändringar i handelskedjan och förändringar på spelplanen. Idag räcker det inte att vara en duktig lantbrukare, det visar de stora stödpaketen som skjutits till med jämna mellanrum senaste åren. Lönsamheten måste öka och lantbrukaren måste få större andel av vinsten i livsmedelskedjan.
 
Johan Varenius, verksamhetsledare för Agro Sörmland, sammanfattar seminariet med att kris ofta leder till utveckling. Johan tror att denna kris på allvar kan få beslutsfattare och samhället i stort, att värdera lantbruket högre och att det inte tas för självklart att det alltid finns mat på butikshyllorna. Lantbruket producerar det vi måste ha för att överleva, mat och energi, och det blir särskilt tydligt hur sårbar vår livsmedelsförsörjning är vid denna typ av samhällsstörning. Johan avslutar med att tacka alla talare för många konkreta tips och råd att hantera utmaningarna och alla som deltog i seminariet.     


 

Bruksrestaurangen i Hälleforsnäs
Niklas Johanssons text
Erika Olsson
Filip Eriksson och Carl Rådström
Niklas Johansson
Niklas Johansson
Henrik Carlsson
Henrik Carlsson
Klas Olsson och Anneli Olausson
Johan Varenius