Är ni trädgårds- eller lantbruksföretagare?

Under vintern 21/22 organiserar Länsstyrelsen kostnadsfri rådgivning, fältvandringar samt kurser för er i trädgårds- och lantbruksnäringen.

10 jan – Digital kurs – att bygga för dikor och ungnöt
Går du i byggtankar men vet inte i vilken ände du ska börja? Här ges en introduktion på ämnet så att det ska bli lättare att gå vidare.

13-14 jan – Digital kurs – Dikalvsproduktion – grundkurs
Kursen ska ge deltagarna en grundläggande kunskap för att starta en ekologisk dikalvsproduktion. Förutom kunskap ger kursen även ett nätverk och kollegor i branschen. Kursen är del ett av två, det går bra att endast delta på en utav kurserna.

21 jan – Kurs om mellangrödor
Miljöersättningen för fång- och mellangrödor kommer att öka med nya landsbygdsprogrammet. Hur kan vi ta del av ersättningen och samtidigt på sikt öka lönsamheten på våra gårdar?

15-16 feb – Digital kurs – Dikalvsproduktion fortsättning
Kursen ska ge deltagarna en grundläggande kunskap för att starta en ekologisk dikalvsproduktion. Förutom kunskap ger kursen även ett nätverk och kollegor i branschen. Kursen är del två av två, det går bra att endast delta på en utav kurserna.

18 feb – Kurs – Risker med växtnäringsförluster på hästgårdar
Alla verksamheter som producerar gödsel kan innebära en risk för att ofrivilliga förluster av växtnäring sker. På denna kurs lär du dig hur läckaget kan minskas.

Mer information och anmälan till kurser hittar ni i Länsstyrelsens kalender
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/