Agro Sörmland har tillsammans med Vreta kluster, Agro Örebro och länsstyrelsen i Västmanland genomfört en förstudie under 2021 som utrett om tillgången till kapital begränsar livsmedelsproducerande företags tillväxt.

Genom enkäter, djupintervjuer och seminarier har vi ställt frågor och diskuterat med både producenter och olika typer av finansiärer kring ämnet. Nästan 1/3 av producenterna upplevde att bristen på kapital var ett hinder för tillväxt och lika många upplevde att låg lönsamhet generellt inom livsmedelsproduktionen begränsade företagens tillväxt och ökad produktion.

Förstudien visade också att det generellt fanns ett motstånd hos traditionella lantbruksföretag att ta in externa investerare, men att det fanns ett intresse att lära sig mera om varandra, både hos företag och investerare. Förstudien identifierade även att det finns ett behov av, men saknas, etablerade investerare mellan de traditionella bankerna och riskkapital.

Projektparterna tar nu erfarenheterna vidare och har sökt medel för att stötta ett antal etablerade livsmedelsföretag med anpassade insatser för att skapa ökad tillväxt.