Den 23 och 24 maj var det dags för invigning av Energy Evolution Centers nya lokaler i Eskilstuna och Agro Sörmland var på plats. 

Måndagen startade med en lunch som följdes av att kommunstyrelsens Jimmy Jansson och Energimyndighetens generaldirektör, Robert Andrén redogjorde för Energy Evolution Centers roll i Eskilstuna och satsningens betydelse för energiomställningen. 

Därefter fick vi höra projektansvariga Kristina Birath och Jens Carlberg samt projektledare Sara Sjöqvist och Linda Werther Öhling som berättade om bakgrunden, vägen fram till idag samt visionerna framåt.

Efter det presenterades Energitrappan – ett nyframtaget verktyg som stöttar företag att bli mer energi-och klimateffektiva. Eftermiddagen bjöd också på en minimässa med fika och tillfälle att träffa företag som berättar om sitt arbete med energieffektivisering.

Invigningens andra dag, tisdagen 24 maj, började med mingelfrukost med inriktning på framtidens kompetensförsörjning. Det presenterades satsningar inom energiområdet i grund- och gymnasieskola, Yrkeshögskolan och på Mälardalens Universitet samt kommande utvecklingsprojekt i Eskilstuna kommun.

Förmiddagen följdes av en Energilunch! Där fick vi lära oss mer om innovativ teknik med specifik inriktning på fastigheter. Vi fick grundlig beskrivning av fastigheten där Energy Evolution Center huserar och om de speciallösningar fastigheten har. 

====

Så här beskriver Energy Evolution Center verksamheten på sin hemsida:

”Projektet Energy Evolution Center är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Energy Evolution Center är en verksamhet inom näringslivsavdelningen/affärsutvecklingsenheten på Eskilstuna kommun.

Verksamhetsidé

”En arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och säkrar långsiktig kompetensförsörjning.”

Effektmål

  • Ökad användning av innovativa energilösningar hos företag, verksamheter och i fastigheter
  • Bidra till att nå nationella och lokala klimat- och energimål genom resurseffektiv energianvändning
  • Fler arbetstillfällen och stärkta företag i Eskilstuna, regionen och Sverige
  • Tillgång till kompetent arbetskraft för energirelaterade verksamheter”

Här kan du läsa mer om Energy Evolution Center.