Agro Sörmland har besökt Borgeby fältdagar i Bjärred, Skåne som arrangerades 29–30 juni.

Borgeby fältdagar är en stor mötesplats för lantbruksföretagare och många andra från delar av Sverige och från länder i vår närhet. Här går att hitta det mesta inom sektorn på Borgeby, i synnerhet avseende maskiner och utrustning av alla de slag. Därtill är ett gediget förarbete nedlagt av arrangörerna för att möjliggöra demonstration av odling av olika sorter (stort antal olika sorter av höstvete bland annat, se bild), olika behandlingar och olika vallblandningar, konventionellt huvudsakligen men även den del ekologiskt odlat.

Du kan få med dig såväl trevliga personliga möten som en hel del kunskap från denna mötesplats. Bland det allra mest intressanta (tycker Agro Sörmlands Maria Dirke) är den stora djupt grävda ”gropen” (se bild) där man ingående kan studera, under kvalificerad guidning av rådgivare och forskare, hur olika grödors rotsystem förgrenar sig, hur jordhälsa kan se ut, hur behandlingar ovan jord påverkar inte bara skörd ovan mark utan även under, hur daggmaskar och andra marklevande organismer jobbar och vilken nytta de gör.

Superintressant! Inte minst i tider av när vi alltmer funderar på än bättre få jordhälsa, kolinlagring, biologisk mångfald och olika grödor att gemensamt verka för högre och mer robust skörd.

Om ni missade årets fältdagar är vårt tips att skriva in det i kalendern till nästa år.

Mer om Borgeby fältdagar