Medfinansieras av:
Samverkan för idéutveckling inom lantbruksnäringen

Ett spännande branschöverskridande samarbete för forskning, utveckling och innovation.  2 lantbruksföretagare, Automation Region, LiU Grönovation, Robotdalen, RISE samt Agro Sörmland ingick i gruppen. Projektet avslutades i oktober 2019. Utvecklingsgruppen utgick från en angelägen utmaning inom lantbruket, nämligen markpackningsproblematiken. Gruppen tog gemensamt fram en lösning gällande skördelogistik med små och lätta autonoma spannmålscontainrar som följer tröskan (flygande tömning) och byts ut i ett flöde. Själva konceptet, Fieldgofer, illustreras med en animerad film, se nedan.

Vid Smart Farming eventet 30 oktober på Abbotnäs Säteri utanför Katrineholm lanserades filmen och har fått stor uppmärksamhet. Strax därefter skedde internationell lansering på AgriTechnica i Hannover. En patentansökan lämnades in i december 2018 och godkändes nyligen.

Projektet har dokumenterat processen och samlat erfarenheter av att arbeta branschöverskridande för att skapa innovativa lösningar. Dessa erfarenheter och rekommendationer kommer att tas tillvara för att skapa nya utvecklings-/innovationsgrupper där lantbrukare får möjlighet att utveckla sina idéer.

Läs gärna reportaget.

Projektledare: Cilla Krantz
Kontakt: cilla@agrosormland.se