Medfinansieras av:
Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling

Förstudie initierad av ÖMS-gruppen i samarbete med Vreta kluster, Agro Sörmland, Green Innovation Park samt samtliga fem regioner. Syftet är i stora drag att inventera möjligheter och intresse för att skapa ett ”living lab” där konsumenter, tillsammans med producenter m.fl blir en naturlig del i utveckling av nya produkter. Detta kan vara ett spännande spår för projektet High Tech Farming. Europeiska Utvecklingsfonden, ERUF, har beviljat utvecklingsmedel för projektet. Projektet startade i maj 2018 och slutredovisades i december månad samma år. En ansökan till fortsättning är under planering.

Projektledare: Cilla Krantz
Kontakt: cilla@agrosormland.se