Medfinansieras av:
Kartläggning produktionsenheter
Kartläggning av produktionsenheter inom biobaserade näringar i Sörmland. Kartläggningen visar att det i Sörmlands län finns 1959 lantbruk varav 1375 är hel- eller deltidslantbruk. 1490 lantbruk av det totala antalet brukar mer än 30 ha. Motsvarande siffror för Östergötland är 3215 lantbruk resp. 2355 hel- eller deltid samt  2491 över 30 ha. Ett pajdiagram över lantbrukens inriktningar har tagits fram för Sörmland resp. Östergötland. Projektet genomfördes år 2017 och avslutades 2018
Projektledare: Cilla Krantz
Kontakt: cilla@agrosormland.se