Medfinansieras av:
Från gräsrotsidé till innovationsidé, steg 1

Projektet Från gräsrotsidé till innovationsidé ger möjlighet för idérika lantbrukare att möta forskare och experter för att utifrån utmaningar i lantbruket utvärdera och utveckla en idé.

Lantbrukare kännetecknas av att vara idérika och lösningsorienterade. Det krävs snabba lösningar, speciellt under intensiva perioder så som sådd och skörd, men också långsiktiga lösningar för ökad och hållbar produktion. Tyvärr stannar ofta idéer och lösningar inom gården av olika skäl, t.ex. tidsbrist eller man vet inte vem man ska kontakta. Idéer och lösningar med innovationspotential som skulle kunna bli en affärsidé för idébäraren och komma fler lantbrukare till del vinner alla på. Det är dock många steg i utvecklings/innovationsprocessen. I detta projekt vill vi skapa ett arbetssätt och en processmodell för att lyfta dessa idéer från ”gräsrotsnivå” och underlätta för lantbrukaren att komma vidare i idéutvecklingsprocessen.

Projektet ”Från gräsrotsidé till innovationsidé” är uppdelat i 2 faser, steg 1, förstudie, och steg 2.

Från gräsrotsidé till innovationsidé, steg 1

Samarbetspartner: Vreta kluster

Steg 1 avslutades i dec 2021
Mål steg 1:

  • Gränsöverskridande kunskapsutbyte
  • Kunskap och erfarenhet av idéutveckling (produkt/tjänst) i multidisciplinära utvecklingsgrupper och i samarbete med forskning och akademi
  • Minst 5 idéer (produkter el. tjänster) som kommit vidare i utvecklings-/innovationsprocessen för att kunna fortsätta till steg 2.

Arbetssättet vi använder bygger på forskning om innovationsprocesser och är en kombination av individuell coaching genom en så kallad ”lotsfunktion”, samt strukturerad coachning från övriga deltagare. Lotsens roll är att lyssna in idébäraren, ställa frågor, sammanfatta och konkretisera utmaningen och idén, samt länka ihop idébäraren med lämpliga aktörer (forskare, experter, företag etc.). Lotsens roll är också att följa idébäraren under utvecklingsprocessen. Projektets aktiviteter, så som individuella möten och gemensamma workshops genomfördes digitalt under steg 1.

Resultatet av steg 1 i projektet tyder på att det krävs flera stödfunktioner för att få idéer på ”gräsrotsnivå” att nå och vara redo för det så kallade innovationssystemet (system med olika företagsfrämjare så som Almi, Science parks, universitet, affärsängelverksamhet etc.), olika typer av projekt eller andra vägar för att utvecklas och utvärderas. Stödfunktionerna utgör en typ av brygga, en intermediär, mellan lantbrukaren och detta främjarsystem. I det här projektet består intermediären av tre nyckelfunktioner: rekryteringsprocessen, lotsfunktionen och metoden för strukturerad coachning. Dessa funktioner har varit avgörande för att ta idébärarna framåt i innovationsprocessen.

Resultatet av projektet i steg 1 utgör underlag för att gå vidare till steg 2.

Mer om projektet

Projektledare: Cilla Krantz
Kontakt: cilla@agrosormland.se