Medfinansieras av:
Electric Farm

Ett partnerskapsprojekt i 3 steg inom programmet Utmaningsdriven Innovation, Vinnova. Steg 1 genomfördes under hösten 2019 och fram till mars månad 2020. Parterna kommer under hösten 2020 lämna in ansökan för steg 2.

Målet med projektet (3 steg) är att visa en fullskalig pilotdemonstration av en gård med 100 % förnybar och lokalproducerad energi.

Under steg 1 genomfördes en kartläggning av lantbrukets energianvändning över året, modellering och simulering, omvärldsanalys samt formering av nästa steg i projektet.

Besked från Vinnova väntas vid årsskiftet 2020/2021.

Projektledare:
Kontakt: