Olle Sollenberg, medlem i Agro Sörmlands Utvecklingsråd.

“Ytterst blir det roligare att jobba tillsammans. Samordningen har också lett till att alla företag har utvecklats och vi har blivit duktigare på det vi gör.”

Olle Sollenberg bedriver växtodling på en stadsnära gård utanför Eskilstuna tillsammans med sin fru. De tre barnen är vuxna, utflugna och jobbar med annat. Gården har 250 ha och växtodling är huvudfokus men det blir även en del skogsbruk, skidåkning, jakt och aktivt arbete i politiken. En “maskinintresserad växtodlare” är Olles egna ord när vi ber honom om en kort beskrivning. Just intresserad och engagerad är ord som passar väl in, det står klart efter bara några minuters pratstund.

Sedan ca 5 år finns en samverkan mellan Olles gård och tre andra gårdar i närområdet. Totalt förfogar de över 1000 ha. Samarbetet avser gödsling, sprutning och tröskning där de olika gårdarna har tagit ansvar för den del de är duktigast på. Genom den här modellen har de kunnat investera i större maskiner och kan hålla nivån uppe och kraftsamla inför utmaningar som höga drivmedelskostnader och hållbarhetsaspekter.

Personkemi, ödmjukhet och att ha en förståelse för varandras verksamheter ser Olle som en fundamental del i att få en samverkan att fungera. Att titta på läglighet, kapacitet och att ha ett djup och olika mognadstid är annat som är viktigt för att samordningen ska flyta på smidigt.

Varför Olle valt att engagera sig i Agro Sörmlands utvecklingsråd är bland annat för att han tycker det är spännande att få vara med att utveckla svenskt lantbruk.

“Jag vill uppnå ett livskraftigt lantbruk med långsiktig hållbarhet.”

Han pratar om vikten av att ha ett “end of state”, en term som kommer från bakgrunden som militär och står för att arbeta mot ett tydligt slutresultat. Vägarna kan vara olika och omtag blir nödvändiga ibland men med ett tydligt slutmål menar Olle att vi kan se helheten och tillsammans arbeta oss dit.

“Genom Agro Sörmland kan jag bredda mitt eget kunnande och får dela med mig av egna erfarenheter och tankar.”

En stor utmaning för gårdens verksamhet är det stadsnära läget och Olle såg det som en överlevnadssynpunkt för verksamheten att ta en aktiv roll i politiken i kommunen. Staden kröp allt närmre vilket skapade många svårlösta situationer och gården blev allt mer trängd av sådant som motorvägar och skjutbanor. Olle upplever att hans engagemang har lett till en ökad förståelse hos tjänstemännen i kommunen.

“Nu får vi vara med och ha synpunkter och de lyssnar istället för att vi blir överkörda.”

Att hitta samarbeten på olika plan och att inte vara rädd för att prata med de som styr, likaväl som de som gräver i backen utanför din mark är tips han ger till andra i likvärdig situation.

“Att knyta personliga kontakter och att prata med varandra är det allra viktigaste och det som ger resultat i slutändan.”

På frågan varför Agro Sörmlands arbete är viktigt får vi svaret att utbildning, forskning och utveckling är livsviktigt för svenskt lantbruk.

“Kunskapen finns därute på fälten och i traktorerna. Det är viktigt att vi tar tillvara på den och delar med oss. Olika forum behövs för det här och Agro Sörmland är ett sådant.”

När han tittar framåt och vi ber om ett medskick säger Olle att branschen behöver bli bättre på är att utvärdera utfallet av det som görs och att lära sig och utvecklas från det.

“Vi har datan och administrationen men vi behöver bli duktigare på att använda den.”