Vi har pratat lite med Erika Lisjö, medlem i Agro Sörmlands Utvecklingsråd om hennes engagemang i Agro Sörmland.

“Det står aldrig stilla, 2019 fördubblade vi besättningen mjölkkor och ser hela tiden på vägar att utvecklas framåt.”

Erika Lisjö är tredje generationen uppvuxen på släktgården Böcklinge 2 mil väster om Eskilstuna. Hon är 37 år och lever med sambo och tre barn. Gården drivs nu av Erikas pappa vilket passar bra eftersom hon studerar Driftledarprogrammet på Vreta för att komplettera och bredda kunskaperna inom lantbruk. Planen är att Erika när tiden är inne ska ta över driften av gården.

• Varför har du valt att engagera dig i Agro Sörmland?
– Det är ett spännande uppdrag och det som främst lockade mig är att det är så mycket duktigt folk med. Deltagarna representerar alla grenar inom lantbruket. Det ger jättemycket att få träffa och lära känna dem. Det är också roligt att externa gäster bjuds in, det ger nya infallsvinklar.

• Vilken är den största utmaningen just nu och i framtiden för ditt jordbruksföretag?
– Det kommande generationsskiftet vi står inför kan komma att innebära utmaningar. Sedan är det förstås de utmaningar som alla inom branschen brottas med, som ökade regler och lagar, höga priser på insatsvaror, att få tillräckligt betalt för det vi producerar och så har vi väldigt mycket problem med vilt som förstör grödor.

• Varför är Agro Sörmlands arbete viktigt?
– Kunskap förmedlas från olika områden, Agro Sörmland blir en länk mellan oss lantbrukare och andra organisationer. T.ex. arrangerades besök hos oss med elever på Campus i Nyköping och det blev en nyttig upplevelse för alla och kontakter knöts. Sedan är det väldigt många bra seminarier och jag ser fram emot att kunna träffas fysiskt igen. Även om digitala lösningar fungerar så är det svårare att gå ifrån när man är hemma på gården, det finns alltid något som behöver göras. När man avsätter tid och åker iväg och träffas blir det mer givande.