Vi presenterar Dag von Bothmer, medlem i Agro Sörmlands utvecklingsråd sedan “nästan från början”. Dag bedriver arrendelantbruk på tre ställen – i Oxelösund, Köping och Malmköping och det är i Malmköping han bor med sin fru. Att han inte äger en egen gård, trots uppväxten med lantbruk, beror på att de är sex syskon vilket gjorde ett generationsskifte svårt.
 
Arrendemarkerna uppgår till 570 ha växtodling. Dag och en av familjens tre söner driver detta tillsammans i ett driftbolag. De gör det allra mesta själva och tar in lite extra hjälp vid behov. 20 % av verksamheten består av annat som entreprenadkommission lantbruksentreprenad, försäljning av lantbrukskalk och avsättning av biogasgödsel. Dag är också arrendesyneman och mycket intresserad av juridik, något som kommit till stor nytta i kontakt med myndigheter.
 
Egen företagare har han varit sedan 1993 och under många år som delägare tillsammans med kompanjon på en gård med kycklinguppfödning. Dag har hunnit med en hel del andra uppdrag också, bl a 7-8 år som förvaltare på Ånhammars Säteri. På frågan om vad som drar honom tillbaka till lantbruket från andra uppdrag blir svaret:
 
“Att vara ute på fälten, att se när det växer, se årstiderna växla och att bestämma över sin egen vardag.”
 
Att bedriva odling som en sidosyssla intresserar honom inte.
 
“Att vara månskensbonde är inget för mig. Jag vägrar acceptera att det inte ska gå att leva på att vara lantbrukare i Sverige idag.”
 
Varför har du valt att engagera dig i Agro Sörmland?
 
Det första Dag lyfter fram är vikten av att sprida budskapet om förutsättningar för lantbruket och att vara med i utvecklingsprocessen.
 
“Lantbruket slår de flesta branscher i produktivitetsutveckling, det är inte många som vet.” 
 
Han menar också att många har är en förenklad bild av lantbruket och att kunskapen är låg om att det finns “olika typer av bönder”. 
 
Att vara med i rådet är stimulerande eftersom han där träffar andra branschkollegor i framkant. 
 
“Men man ska inte sitta för länge. Det är inte för min egen skull jag sitter där, rotation av medlemmar är viktigt.”
 
En intressant aspekt av branschen som Dag pekar på är att lantbrukare som råvaruproducenter är ansiktet utåt i median och i samhället i stort, inte förädlingsindustrin. Det här är en rollfördelning som vi behöver förändra menar han, men vem ska marknadsföra det?
 
Vi kommer in på ett ämne som engagerar honom starkt och det är att bidra till en motbild av den “andra bilden” som organisationer som Världsnaturfonden, Djurrättsorganisationer och veganrörelser står för. 
 
“Enligt dem förstör och förgiftar vi jorden. Det börjar bli ett demokratiproblem med dessa organisationer som är oerhört starka med kapital, resurser och staber som har tid för lobbyarbete för att påverka opinionen. Den möjligheten har inte vår grupp.”
 
Vilken är den största utmaningen just nu och i framtiden för ditt jordbruksföretag?
 
Just idag och närmsta framtiden är det svåraste problemet för Dags lantbruksföretag att sia om vart priser på insats- och avsaluvaror är på väg.
 
“Vi har fått en fördubblad odlingsrisk, spannet mellan möjligheter och katastrof är mycket större nu.”
 
För att rusta sig för de pågående klimatförändringar som vi alla lever med är Dags strategi att bygga buffert.
 
Varför är Agro Sörmlands arbete viktigt?
 
“Agro Sörmland är till för hela branschen, inte medlemsstyrd.”
 
På den avslutande frågan svarar Dag att det är betydelsefullt att Agro Sörmland uppfattas som en oberoende organisation. Det här gör att det går att komma i kontakt med fler och andra aktörer än intresse- och lobbyorganisationer. På så sätt kan våra budskap nå ut bättre. 
 
Vi tackar utvecklingsrådets Dag von Bothmer för ett intressant samtal med många angelägna synpunkter.