Hushållningssällskapet arrangerar och bjuder in till 10 digitala kostnadsfria kurser med målsättning att ge verktyg att förebygga problemen vid extremt väder, chans att minimera intäktsbortfall och på längre sikt även stärka branschens konkurrenskraft.

Allt genomförs individuellt vilket gör studiesättet väldigt flexibelt. Detta innebär att du själv styr helt över din tid och kan påbörja och slutföra kursen/kurserna i din egen takt. Kurserna kan läsas oberoende av varandra och i valfri följd.

Kurserna är anpassade för trädgårdsnäringen men kan även passa för dig som är verksam inom andra delar av den gröna näringen.

Delkursernas inriktning:

  1. Extremväder – vad har vi att vänta?
  2. Dränera för friska rötter
  3. Bevattningskurs för grönsaksodlare
  4. Jordhälsa
  5. Lagar och regler kring vattenuttag
  6. Frostskydd för fruktodlare
  7. Rätt bevattningsstrategi vid substratodling av bär
  8. Vattenkvalitet
  9. Understödjande grödor (publiceras i augusti 2023)
  10. Ogräs (publiceras i september 2023)

Så här gör du för att delta:

Steg 1: Skapa ett användarkonto på Hushållningssällskapets lärplattform (Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)

Steg 2: Ett e-postmeddelande med en länk skickas till den epost-adress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.

Steg 3: Klicka på länken: Extremväder – kunskap för trädgårdsodlare

Ansvarig för innehållet:
Lotta Drabe-Vesterlund, lotta.drabe-vesterlund@lrf.se

Kontaktperson för support i lärplattformen:
Karin Carlsson, karin.carlsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapets sida för projektet.