Agro Sörmland, som en av medlemsorganisationerna i Södermanlands miljö- och klimatråd, var med och undertecknade en ny avsiktsförklaring om fortsatt miljö- och klimatsamarbete. Den nya avsiktsförklaring syftar att främja fortsatt samarbete för att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Det kommande åtgärdsprogrammet innehåller 43 åtgärdsförslag inom fyra olika temaarbetsgrupper: Begränsa klimatpåverkan, Levande skogar och landskap, Hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Programmet ska beslutas hösten 2022 och programperioden sträcker sig till 2026.

Det var länsråd Johanna Sandwall, ordförande i Södermanlands miljö- och klimatråd, som den 1 april bjudit in region- och kommunstyrelsernas ordförande och de högsta ansvariga i rådets övriga medlemsorganisationer för att skriva under.

Johanna Sandwall, ordförande i Södermanlands miljö- och klimatråd

Länsstyrelsen Södermanlands hemsida kan du läsa mer om det här arbetet och om uppföljning av tidigare och pågående arbete i frågan.

Foton från Länsstyrelsen Södermanlands hemsida