Den 28 oktober genomfördes den tredje stora workshopen i projektet Framtidens Viltförvaltning. Målet med projektet är att genom utbildning och dialog mellan intressen identifiera konkreta insatser som kan bidra till ökad balans och samsyn mellan intressen i förvaltningen av klövvilt.
 
Temat vi denna träff var Pågående projekt och framgångsrik samverkan och förmiddagens inleddes med ett antal föreläsningar som visade på flera goda exempel och de senaste erfarenheterna från forskningen.

Fredrik Widemo från Sveriges lantbruksuniversitet berättade om forskningsresultat i insatser som omfattar klövvilt och betestryck i jord- och skogsbruket.

Jenny Morgansson från Skogsstyrelsen informerade om resultat från projektet ”Mera Tall”.

Martin Jeppsson, viltchef på Holmen berättade om deras dialog och samarbete med jaktarrendatorer och den egna jaktförvaltningen.

Avslutningsvis fick vi höra Jan-Erik Dalmo, länsstyrelsen berätta om dovhjortsprojektet och Måns André, Stallarholmen om hur jägare och markägare arbetar tillsammans med dovhjortsförvaltningen på Selaön.

Sammantaget gav alla föreläsningar god grund och inspiration till det efterföljande gruppdiskussionerna där syftet är att tillsammans formulera konkreta insatser som kan genomföras på regional och lokal nivå.
 
På eftermiddagen besöktes Barksätters Gård, Katrineholm, som är en donationsgård under Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA. På Barksätter bedrivs ett projekt med insatser som ska bidra till ökad balans mellan klövvilt, jord och skog på fastigheten. Vi fick ta del av insatserna i fält med givande diskussioner.
 
Nu ska alla inkomna förslag på insatser från grupparbetena sammanfattas och vid en avslutande träff i december ska målgruppen sortera och prioritera bland alla de olika förslagen på insatser som inkommit under de tidigare träffarna.
 
Agro Sörmland är mycket tacksamma för det höga deltagandet och stora intresset som företrädare för målgruppen visar för projektet.

Fredrik Widemo, SLU
Martin Jeppsson, Holmen
Måns André, Stallarholmen
Lunch
Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen
Jan-Erik Dalmo, Länsstyrelsen
Grupparbeten
Åsa Hofring
Viltkebab