Inom ramen för Agtech 2030 deltar Agro Sörmland i ett projekt tillsammans med Linköpings universitet, Frö- och Oljeväxtodlare, Agronod samt Hushållningssällskapens förbund som ska titta på värdet av lantbrukets digitala data.

Projektet ska undersöka hur vi kan bestämma värdet av data, och hur värdet av data exempelvis påverkas när det kombineras med data från andra datakällor. Projektet kommer att bedrivas genom workshops med aktörer som är intresserade av att värdera och använda sin data i större utsträckning än vad som görs idag. Exempel på hur lantbrukare kan skapa värde ur data kommer att kartläggas. Överföring av erfarenheter från andra branscher än lantbruk är en del av projektet.

Målet är att hjälpa lantbruksnäringen att värdera sina data och att skapa affärsmodeller kring digitala data i samband med utvecklingen och lanseringen av nya produkter och tjänster.

Projektet kommer att drivas framåt huvudsakligen genom forskare vid Linköpings universitet, under ledning av Professor Lars Witell. Deltagande partners: Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO), Agronod, Agro Sörmland (AgroÖst) samt Hushållningssällskapens förbund.

Projektet kommer att pågå fram till årsskiftet 2022.

Agtech2030.com