I Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS erbjuds livsmedelsförädlande företag olika typer av stöd och insatser som kan öka deras produktivitet, lönsamhet och tillväxt.

Agro Sörmland driver detta tillsammans med Agro Örebro, Agro Västmanland och Vreta Kluster. I alla fyra län deltar två livsmedelsförädlande företag, i Södermanland är det Mälarchark AB och Camelina of Sweden som deltar.

Agro Sörmland har inlett företagsinsatserna med att tillsammans med ALMI genomföra en omfattande företagsanalys. Den processen resulterade i att vi tillsammans med företagen kunde identifiera ett antal utvecklingsområden i företagets verksamhet. Utifrån det har företagen matchats med olika insatser som kan leda till konkret nytta och utveckling.

Det har genomförts insatser kring marknadsföring och sälj, produktionsoptimering, förpackningar, effektivisera administrationsprocesser, stöd med exportavtal, mm. Det planeras även möte och erfarenhetsutbyte med samtliga ingående företag för att dra nytta av den samlade kompetensen som finns i gruppen.


Mälarchark finns i Eskilstuna och tillverkar korv och pastejer. Mälarchark är prisbelönta och har ett brett sortiment. De tillverkar korv både i eget märke och på lego och stort utbud finns i dagligvaruhandeln.

Camelina of Sweden producerar ekologisk kallpressad olja och torrostade frön från kulturväxten oljedådra. Oljedådran är kravodlad och förädlad av företaget by Ranch AB utanför Nyköping.

Här hittar du mer om Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS.