I tisdags var det dags för möte med Agro Sörmlands Utvecklingsråd, som träffas ungefär var sjätte vecka. För att lära oss mer om varandras verksamheter förlägger vi våra möten på medlemmarnas gårdar. I tisdags besökte vi Martina Schagerlund på Lindholms gård mellan Strängnäs och Eskilstuna som hälsade oss alla välkomna. 
 
Diskussionerna och det som framkommer i möten med rådet ligger till grund för vårt arbete i Agro Sörmland. Frågor och utmaningar som tas upp blir ofta utgångspunkten för vår riktning framåt och idéer till projekt och aktiviteter uppkommer i samtal med rådet. Här tankar vi av och lyssnar in för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs utifrån näringens behov. Vid detta möte var det särskilt fokus på de höga prisnivåerna på energi och insatsvaror och utmaningarna som det för med sig.
 
Vi är tacksamma att vi har ett aktivt råd bestående av företagare som representerar olika produktionsgrenar inom gröna näringar. Mångfalden gör att vi får flera perspektiv på olika frågor men det ger också en fingervisning om vad som är gemensamt och trendande och vad vi bör fokusera på.
 
Inbjuden till mötet denna gång var även Agro Västmanlands projektledare Marit Wirén Toll som berättade om uppstarten av den nya systernoden.
 
Tack till Martina för en intressant presentation av verksamheten i ditt företag på Lindholms Gård.