LRF Ungdom har låtit göra en undersökning och rapport om ungas syn på ägarskiften. Rapporten beskriver en hel del svårigheter men också den positiva siffran 94 % av de som inte genomfört ägarskifte vill bli ägare i framtiden.

“Hela 94 procent av de unga som ännu inte har genomfört ett skifte i vår undersökning säger att de vill bli ägare i framtiden. Unga drömmer om en framtid som lantbrukare och det är glädjande och viktigt att ha med sig när vi nu går djupare in i orsakerna till att skiftena inte blir av.”

På hemsidan där rapporten finns och kan laddas ner finns även inbjudan till ett antal webbinarier som genomförs under hösten där man fokuserar på olika delar av rapportens innehåll.

https://www.lrf.se/om-lrf/lrf-ungdomen/lrf-ungdomen-agar-och-generationsskifte/

Artikel publicerad 2023-09-19 hos LRF om rapporten:

https://www.lrf.se/nyheter/positivt-trendbrott-okat-intresse-att-vara-svensk-mjolkbonde/