Medfinansieras av:
Lantbruksföretagens digitala mognad
Lantbrukets digitala mognad

Projektstart: 2023 januari

Projektledare: Malin Myhrberg (Agro Örebro), Anna-Josefina Mattmann (Agro Sörmland)

Kontakt:

Projektet Lantbruksföretagens digitala mognad genomförs tillsammans med Agro Örebro. Projektet ska bidra till ökad kunskap om lantbruksföretagens användning av digitala tjänster i produktionen. Syftet är att utreda om dagens digitala tjänster möter lantbruksföretagens behov samt identifiera insatser som kan öka företagens nytta av och motivation att använda dessa.

Ett annat insatsområde i projektet är att identifiera konkreta områden som kan leda till förenklad administration mellan lantbruksföretag och länsstyrelse. Det kan tex vara vid rapporteringar eller ansökningar av stöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet. Det arbetet ska göras tillsammans med länsstyrelsen och lantbrukarföretagen.

Ambitionen är att projektresultatet på lång sikt ska kunna bidra till att identifiera insatser som kan ökad användarvänlighet av befintliga digitala tjänster, utveckling av nya digitala tjänster samt ökad medvetenhet om fördelar vid användning av digitala tjänster som ett stöd i företagens produktion och administration.

Samarbetspartners är Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Örebro län och Agronod AB.

Vecka 11 skickades en enkät ut till lantbruksföretag verksamma i Örebro och Södermanlands län.

Enkät i syfte att identifiera behov och brister med digitalisering

Anna-Josefina Mattmann