Medfinansieras av:
Från gräsrotsidé till innovationsidé, steg 2

Projektet Från Gräsrotsidé till Innovationsidé ger möjlighet för idérika lantbrukare att möta forskare och experter för att utifrån utmaningar i lantbruket utvärdera och utveckla en idé.

Från Gräsrotsidé till Innovationsidé, steg 2 inklusive förberedelseperiod

Samarbetspartner: Vreta kluster

Steg 2 föregås av en förberedelseperiod då Vreta Kluster i Östergötland informeras om arbetssättet samt involveras i projektet för att utgöra en samarbetspart i det fortsatta arbetet i steg 2.

Steg 2 startades i februari 2022 och beräknas pågå till och med år 2024

Projektets steg 2 fokuserar huvudsakligen på 3 arbetsområden:

  • Utredning av nyckelfunktionernas roll
    Funktionerna ska beskrivas närmare så att nyttan tydligt framgår.
  • Innovationsprocessens sista steg
    Den sista delen i innovationsprocessen, marknad, har ännu inte kunnat nås med tanke på den korta tidsrymden i steg 1
  • Rekrytera nya idébärare
    Underlaget för att skapa innovation behöver vara större än det antal lantbrukare som deltog i steg 1. Detta i sig ger ökad kvalité till de slutsatser och lärande som kommer kunna dras av projektet.

Mål i steg 2:

  • Produkt- eller tjänsteidéerna har kommit tillräckligt långt för att ha kvalificerat sig för nya projekt, alternativt i form av samarbete med befintliga projekt/nya partners, eller andra vägar in i främjar/innovationssystemet eller ut på marknaden.
Projektledare: Cilla Krantz
Kontakt: cilla@agrosormland.se