Medfinansieras av:
Electric Farm, steg 2
Målet med projektet är att visa en fullskalig pilotdemonstration av en gård med 100 % förnybar och lokalproducerad energi. Electric Farm är ett partnerskapsprojekt med Volvo CE, Lunds Tekniska Högskola, Väderstad, Volvo Penta och  Agro Sörmland. Projektet genomförs i 3 steg inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation. Steg 1 genomfördes under hösten 2019 och fram till mars månad 2020. Under steg 1 genomfördes en kartläggning av fyra lantbruks energianvändning över året, modellering och simulering av data, omvärldsanalys samt formering av nästa steg i projektet. Deltagande lantbruk har olika verksamhetsinriktningar och är belägna i Sörmland och Västmanland Steg 2 startade i februari 2021 och en fördjupad datainsamling pågår parallellt med ytterligare modellering, val av energikällor, energilagring samt maskin- och redskapsutveckling. Steg 2 pågår under 2 år Projektledare: Cilla Krantz 070-384 64 24 cilla@agrosormland.se
Projektledare: Cilla Krantz
Kontakt: cilla@agrosormland.se