Sparsam körning för lantbruksmaskiner är rådgivningsmoduler i arrangemang av Greppa näringen. Det här hjälper dig att spara pengar, använda drivmedel mer effektivt och minska gårdens påverkan på klimatet genom att använda drivmedel på ett smartare sätt.

Så här beskriver Greppa kursen:

Du kan spara både pengar och minska din klimatpåverkan genom att köra sparsamt. Den här rådgivningen består av två träffar och innehåller både teori och praktiska övningar i sparsam körning.

Du lär dig hur du kan minska drivmedelsanvändningen för lantbruksmaskiner vid olika typer av arbetsmoment. Ett sparsamt körsätt kan minska drivmedelanvändningen med 5 till 15 procent.

Totalt omfattar kursen cirka 10 timmar, en heldag med teori och praktiska körmoment samt en uppföljningsträff på ca 2-3 h. Under uppföljningsträffen finns det möjlighet för deltagarna för att dela erfarenheter och kursledaren repeterar de viktigaste delarna av teorimomentet från den första kursträffen. Efter uppföljningsträffen får du ett kursintyg.

Kurser i Sparsam körning för lantbruksmaskiner är upphandlade av Jordbruksverket under perioden 2022 – 2024. Är du intresserad av delta i en kurs kan du kontakta upphandlade leverantörer direkt. Kontaktuppgifter nedan.

Upphandlande leverantörer i Sörmlands och Västmanlands län
Richard Eriksson
telefon: 072 – 402 12 35
e-post: richard.eriksson@hushallningssallskapet.se

LÄNK TILL INTRESSEANMÄLAN

Kurserna är en del av Jordbruksverkets projekt ”Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – kurser i sparsam körning” inom landsbygdsprogrammet 2014–2024.