Agro Sörmland har uppdrag att arbeta med det Regionala skogsprogrammet i Sörmland och träffade nyligen andra läns Skogsprogram för att hitta samarbete och dela erfarenheter.

Just nu är det stort intresse för den svenska skogen och många har åsikter om hur den ska skötas.

70% av Sveriges yta består av skog, varav hälften ägs av privatpersoner med det genomsnittliga innehavet av 34 hektar.

25% av skogsarealen är idag undantagen för aktivt skogsbruk och över 10% av skogen som brukas avsätts för hänsyn till miljö och djurliv. Mängden träd har fördubblats de senaste 100 åren och på 30 år har andelen gammal skog, död ved och grova lövträd nästan fördubblats.

Över 120 000 personer jobbar inom skogen och skatteintäkterna från skogen betalar lönerna för 32 000 tjänster i offentlig sektor. Skogen binder årligen in dubbelt så mycket koldioxid som släpps ut inom landets gränser. 60% av oss är i skogen varje vecka och vi promenerar, sportar, jagar, plockar bär och svamp och mycket mer.

Det är inte svårt att dra slutsatsen att den svenska skogen är viktig och betydelsefull. Därför är det extra viktigt att vi tillsammans engagerar oss för den svenska skogen. Både utifrån EU, nationellt, regionalt och lokalt. Förvaltningen av skogen behöver ständigt utvecklas för att bli ännu mer hållbar och möta nutida behov. Men det måste ske tillsammans med skogsägarna och i takt med näringens förmåga.

En respektfull “att göra-lista” blev ett konkret resultat från samverkansmötet mellan Regionala Skogsprogram häromdagen. Nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar för att fortsatt utveckla den svenska modellen i skogen.

Mer om Regionalt Skogsprogram här.

Regionalt skogsprogram logobild