Ett av Agro Sörmlands uppdrag är att genomföra insatser i Regionalt skogsprogram i Sörmland. Torsdag 7 sept träffades referensgruppen för skogsprogrammet på Ökna Naturbruksgymnasium för att diskutera pågående och prioriterade insatser framåt för skogen i Sörmland.
 
Flera intressanta föredrag hölls; Johan Wretenberg på Skogsstyrelsen berättade om aktuella frågor och återvätning av torvmark. Maria Dirke informerade om Agro Sörmland och Region Sörmlands arbete med kompetensförsörjning mot Gröna näringar. Anders Grahn, Sveriges Jordägareförbund redogjorde för läget i skogspolitiken nationellt och i EU.
 
Det finns många intressen i skogen!

Tack till Referensgruppen som har bred representation av intressen och kan bidra med olika inspel och tankar. Ett av dagens citat speglar det väl, “Vi behöver balans i att bruka och bevara”.

Presentationer från dagen:

Johan Wretenberg, Skogsstyrelsen

Maria Dirke, Agro Sörmland

Anders Grahn, Sveriges Jordägareförbund

Josefin Uhnbom, Region Sörmland

Framtidens Viltförvaltning, projekt Agro Sörmland

20230907 Möte Regionalt Skogsprogram
20230907 Möte Regionalt Skogsprogram
20230907 Möte Regionalt Skogsprogram