Projektet Self Sustainable Farm/Energioberoende gård, steg 1, avslutas inom kort. Även detta projekt har vi kört digitalt förutom studiebesöket till Gangvide farm på Gotland som genomfördes i somras.

De fem solföljande solpanelerna på pelare är nu på plats och det var dags med ett fysiskt möte på Eneby i Stallarholmen den 20 november. Syftet med mötet var att utse lämpliga prov- och referensytor för undersökning av skuggeffekter på grödan, i detta fall vete, och att bestämma metodik för analys av skördeutfall.

Tora Råberg, RISE, är ansvarig för denna del i projektet. Tora är även är inblandad i liknande projekt på andra platser i landet och tanken är att jämföra olika projekts resultat.

Eftermiddagen ägnades åt planering kring fortsättning av projektet. Hela projektidén (steg 1 + steg 2) kräver stora investeringar framöver. Själva processen för ammoniakframställning (energilagring) behöver testas i laboratoriemiljö ett tag till för att nå ”proof of concept” innan den kan skalas upp. Det är därför glädjande att såväl Antler, en startupgenerator med ett mycket stort investerarnätverk, som Almi Invest har visat stort intresse för projektet.

Fyra forskare inom RISE är redan med i gruppen, förutom Dan på Eneby, Superstate AB och Agro Sörmland/AgroÖst. En fantastisk mix av kompetenta personer inom olika områden.

Vi söker nu lämpliga utlysningar för att fortsätta resan.

Hela projektet kan du läsa mer om här.