Den 3–4 juli 2024 deltog Agtech och Agroöst med projektet Smarta energilösningar på Brunnby Lantbrukardagar, som är Mellansveriges största mötesplats för lantbrukare. Vi fanns i stora tältet för att knyta kontakter, visa vad vi gör i projektet och prata om smarta energilösningar med mässans besökare.
 
Det var två roliga dagar med många intressanta samtal. Förutom att informera om det vi gör i projektet så samtalade vi med lantbrukare om vilka behov av energilösningar de har och vilka möjligheter de ser för lokal energiproduktion.
 
Mässan var lite mindre än förra året men över 3000 personer trotsade regnet och kom till Brunnby gård utanför Västerås. Många seminarier hölls i de två seminarietälten och den stora scenen utomhus bjöd på föredrag av bland annat Västmanlands landshövding, Johan Sterte. På torsdagen höll Ola Albrektsson från vårt projekt Smarta energilösningar ett föredrag på stora scenen där han lyfte några specifika exempel utöver att berätta om projektet. Att det fanns ett intresse för projektet visade sig i de frågor som kom efter föredraget.
 
I tältet pratade vi med flera besökare om deras behov och möjligheter gällande energilösningar. Vi samlade in förslag, tips och idéer som vi kan arbeta vidare med i vårt projekt. Besökare som drev landsbygdsföretag, mestadels lantbruk, berättade i samtalen vilken energiförsörjning de har idag på gården och i företaget och vad de har för planer framåt gällande sin el. Det ledde till fortsatt intressant dialog och bland annat pratade vi med besökare om de utmaningar med anslutning till elnätet som lokalt producerad el på det egna lantbruket stöter på. Andra diskussioner kom in på batterilagring av el från solcellspaneler på den egna gården. Batterilagring är ett sätt att jämna ut elproduktion med elförbrukning på den egna gården, men också ett sätt att sälja el till elnätet via frekvenshandel. För det behöver lantbruken ofta lösa utmaningen med uppkoppling till elnätet. I år har en del även varit tvungna att betala för att skicka ut el till elnätet då elpriserna varit negativa vid tillfällen där vi haft ett överskott av el i Sverige.
 
Några besökare berättade om hur de har gått över till biodrivmedel, framförallt flispannor, på gårdsnivå de senaste åren och vilka utmaningar och möjligheter de har upplevt med detta. Många intressanta inspel ledde till slutsatsen att vi behöver lära oss mer av varandra när det gäller smarta energilösningar.
 
Av dem som vi pratade med uttryckte flera intresse för att delta i en grupp för erfarenhetsutbyte, så kallad erfagrupp, för att utbyta kunskap och tankar kring energilösningar och energifrågor. Det märks att det är ett ämne som engagerar många. Om du vill ingå i en sådan grupp, hör av dig till oss. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.
 
Smarta energilösningar har som mål att öka lokal energiproduktion hos landsbygdsföretag i Östra Mellansverige samt att stärka regionala och lokala energisystem liksom det svenska elnätet. Det finns mycket som kan göras inom området och projektet satsar på att utreda behov och möjligheter för lokal energiproduktion hos landsbygdsföretag. Det kan vara till exempel energigas, sol, vind, vatten eller kraftvärme.

Vi kommer dessutom att tillsammans med landsbygds- och innovationsföretag visa på nya produktionsätt att lokalt producera mineralgödsel och e-bränsle på gårdsnivå genom att skapa pilot och demonstrationsbäddar. Vi vill även hjälpa till att etablera nya produkter som stärker företagens och regionens energisystem genom innovativa lösningar för lagring och reglering av elnät samt implementera nya finansierings- och affärsmodeller.
 
Projektet ägs av Linköpings universitet och Agtech och där LRF, Vreta kluster och AgroÖst är samarbetspartners.
 
Kontakt Smarta energilösningar:
Kristian Petersson, projektledare, e-mail: kristian.petersson@lrf.se

webbplats: Smarta Energilösningar – Agtech Sweden

2024 logobanner Smarta energilösningar
Smarta energilösningar på Brunnby Lantbrukardagar
Smarta energilösningar på Brunnby Lantbrukardagar