ENKÄT – Lantbrukens digitala mognad

Enkät till lantbruksföretagare med syfte att identifiera behov och brister kopplat till digitaliseringen av lantbruket.

Agro Örebro och Agro Sörmland har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utreda om dagens digitala tjänster möter lantbruksföretagens behov, är de tillräckligt användarvänliga, fyller de sina syften eller kan de bli bättre och/eller kompletteras med fler?

SMART FARMING 2023

Referat och bilder från Smart Farming 2023 den 9 februari på Ericsbergs slott, Katrineholm.

Tema för året – Lantbrukets roll och bidrag i klimatomställningen.

AKIS temadag – Innovation, entreprenörskap & digitalisering

Innovation, entreprenörskap och digitalisering i lantbruket var temat för den årliga AKIS-temadagen som hölls på på Munktellmuseet i Eskilstuna tisdag den 7 mars. Agro Sörmland var platsvärd och medarrangör av seminariet tillsammans med Landsbygdsnätverket och EIP-Agri och AKIS i Sverige.

Klicka för mer information, powerpoints från dagen och länk till Youtube.

UTVECKLINGSRÅDET

Här hittar du presentationer av våra värdefulla medlemmar i utvecklingsrådet. Alla har vi inte hunnit prata med än, vi fyller på löpande.

Välkommen till Agro Sörmland

Agro Sörmland är en neutral aktör som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de biobaserade näringarna. En viktig del i verksamheten är att anordna kompetenshöjande insatser inom aktuella områden och att driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Våra insatser har stark koppling till primärproduktionen.

Agro Sörmland drivs av AgroÖst (ideell förening) och samarbetar med en mängd olika aktörer inklusive andra gröna kluster, t.ex. Vreta Kluster i Östergötland och Agro Örebro.

Nyheter

Melker Bergsland

Melker Bergsland

Vi har pratat med Melker Bergsland, en av de yngre medlemmarna i Agro Sörmlands utvecklingsråd....

Aktiviteter

Egna 

Vi tipsar om externa aktiviteter

Webbinarier och filmer:

Fler klipp och webbinarier hittar du på vår Youtube-kanal:

Finansiärer